Federace strojvůdců České republiky je dobrovolnou profesní odborovou organizací nezávislou na politických stranách, státních orgánech, hospodářských organizacích a společenských hnutích, občanských sdruženích, jakož i na ostatních odborových organizacích. Navazuje na tradici odborové organizace "Spolek strojvůdců v Čechách" založený roku 1896 a "Federace lokomotivních čet", založený v roce 1968, za jejichž nástupkyni se Federace strojvůdců ČR (dále jen FS ČR) považuje.

Jejím cílem je zejména:

  • hájit pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů
  • prosazovat zvýšenou ochranu života a zdraví svých členů
  • plnění programu FS ČR

FS ČR je právnickou osobou se sídlem v Praze, působící v organizacích, které provozují železniční dopravu. Při prosazování svých zájmů může spolupracovat s dalšími organizacemi, případně s jednotlivými sekcemi těchto organizací, pokud nevyvíjejí činnost v rozporu s jejím posláním a cíli.